Du spelar femkorts mörkpoker (5CD) och plockar upp handen T-T-T-x-y, alltså en triss i tior med två olika sidokort. Köper du två kort för att öka chansen att få fyrtal, eller satsar du på kåken och köper endast ett kort?
Om du köper ett kort

Du har sett fem kort, så det finns 47 okända kort kvar, varav en tia och tre makar till ditt sidokort. Sannolikheten att få fyrtal är 1/47 och sannolikheten för kåk 3/47.

Totala chansen att förbättra din hand är 4/47 eller ca 8,5 %. Kåken kommer tre gånger så ofta som fyrtalet.

Om du köper två kort

Även nu finns det 47 okända kort, varav en tia. Men du kan få tian på antingen första eller andra kortet, så totala chansen för fyrtal hamnar på 2/47, den har fördubblats.

För att få en kåk krävs det nu att du köper två likadana kort. Sannolikheten är faktiskt i stort sett oförändrad jämfört med om du köper ett kort, vilket kan verka förvånande.

Förklaringen är enkel: Till ditt första köpta kort finns det tre matchande kort kvar, precis som ovan. Undantaget är om du råkar köpa ett likadant kort som ett av dem du slängde; då finns det bara två matchande kort kvar istället för tre. Men sannolikheten för det är inte så stor.

Totala chansen att förbättra handen är nu ungefär 5/47 eller 10,5 %. Det ska jämföras med 8,5 % om du köper endast ett kort.

Andra aspekter

Men poker handlar inte om att maximera sannolikheten för en viss händelse, det handlar om att maximera vinsten (låt oss anta det). Vid sidan av sannolikhetskalkylen kan det finnas andra orsaker att köpa ett kort istället för två.

Till exempel gäller det som vanligt att inte bli förutsägbar. Om du alltid köper två kort till en triss gör du det lättare för motståndarna att läsa dig. De kan sätta dig på en smalare handfördelning och deras beslut blir mer korrekta.

Med andra ord, om du emellanåt nöjer dig med att köpa ett kort till din triss, kan du få bättre betalt, både för trissen och eventuella kåkar och fyrtal. Och du kan naturligtvis avstå från att köpa några kort alls och representera en färdig stege eller färg – ytterligare ett sätt att vara oförutsägbar.

Att köpa tre kort till trissen är däremot nästan säkert en dålig idé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *