Loading …

Positionens betydelse när du spelar poker

 

Den position som du har vid bordet i förhållande till den som ger är en otroligt betydelsefull strategisk faktor när du spelar Texas Holdem. I poker brukar du kalla positionerna tidig och sen position. Beroende på om du sitter tidigt eller sent bör du anpass ditt pokerspelande.

Tidig position eller så kallad Early Position
Sitter du till vänster om den som ger, och har lagt in de obligatoriska insatser (blinds), sitter du i en så kallad tidig position. Att sitta i en tidig position har vissa casino utan registrering nackdelar, till exempel kan du inte se hur de andra spelarna agerar innan du själv gör ditt drag. Synar du till exempel med en svag hand så kan det falla dig så att de som övriga spelare som sitter i en sen position höjer insatserna, följaktligen blir det dyrare att gå med i rundan. Vidare, om den som höjer sitter på en stark hand och du själv sitter på en svag hand så har du satsat pengar i onödan.

Sen position eller så kallad Late Position
Alla spelare till höger om den som ger itter i sen position. Sena positioner ger strategiska fördelar från den position kan du se vad motståndarna gör innan du själv bestämmer dig för hur du ska spela din hand. Den som ger har nästa alltid den starkaste positionen därför att haneller hon agerar sist. I en sen position kan du till exempel spela en svag hand om dina medspelare inte har satsat eller höjt avsevärt innan det är din tur. Vidare om du har en stark hand i sen position, har du möjligheten att höja insatsen efter du ser hur de andra har agerat. Varje runda handlar om information, ju senare du sitter desto mer gratisinformation får du genom att iakta hur dina motståndare agerar. Det är betydligt lättare att ta ett väl underbyggt beslut och inte behöva ödsla onödiga pengar när du sitter i sen position.

Starka och svaga händer En stark hand kan du i princip spela i vilken position som helst. En svag hand spelas helst i en sen position om man måste/vill spela den, då har du kunnat utvärderat motståndarnas agerande.

Starthänder: Höja eller syna?
Det finns tabeller på nätet där man listar de händer som du bör spela beroende på vilken position du har. Har du inte någon starthänderna i kombination med rätt position kan det vara smart att lägga sig. I regel bör man inte spela dåliga och försöka bluffa, det lönar sig att endast spela med bra starthänder (“tight”) i längden. Tabellen nedan kan du skriva ut och ha bredvid dig när du Vill du spela casino på zimpler faktura så besök spelar nätpoker. Efter ett tag har du memorerat tabellen i huvudet och kommer inte behöva en “fusklapp”. Vidare efterhand du blir en skickligare pokerspelare kan du exprimentera mer och mer med vilka starthänder du spelar i olika positioner.